Μετρητές ήχου

Ο μετρητής ήχου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της στάθμης θορύβου. Η μέτρηση εμφανίζεται σε ντεσιμπέλ. Η μετρούμενη τιμή σε ντεσιμπέλ υποδεικνύει αν υπάρχει ή όχι επιβλαβές επίπεδο θορύβου. Με τη μέτρηση της στάθμης ήχου του 80 dB (A) και την έκθεση των 8 ωρών ανά ημέρα, ο εργοδότης πρέπει να προσφέρει επαγγελματική προστασία ακοής στο χώρο εργασίας. Οι μετρητές ήχου πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα της IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή), προτού προσδιοριστεί το επίπεδο θορύβου με το ηχοστάσιο.

Με τι μπορώ να σας βοηθήσω;

Ανακαλύψτε αμέσως όλες τις τιμές και επωφεληθείτε από το πλεονέκτημά σας.

Δεν έχετε λογαριασμό;

Κανένα προϊόν δεν ταιριάζει με την επιλογή.