Προσωρινά προσφέρουμε προϊόντα μόνο στο διαδίκτυο, όπου μπορούμε να εγγυηθούμε το απόθεμα. Για άλλα προϊόντα (αναπνευστική, κεφαλή, μάτια και πρόσωπο) παρακαλούμε επικοινωνήστε με το e-mail ή τηλέφωνο. 

Πληρώνοντας από το Βέλγιο

Πληρωμή εκ των προτέρων
Εάν επιλέξετε να πληρώσετε εκ των προτέρων, θα λάβετε έκπτωση πληρωμής 1,5%. Μπορείτε να το δηλώσετε στο ταμείο. Η έκπτωση αφαιρείται αμέσως.

Από τη στιγμή που λαμβάνουμε την πληρωμή παραγγέλλονται τα προϊόντα και παραδίδονται την ίδια ημέρα. 

Όροι πληρωμής  
Η συνήθης προθεσμία πληρωμής είναι 30 ημέρες μετά την ημερομηνία τιμολόγησης. 
Άλλοι όροι πληρωμής πρέπει να συμφωνηθούν και μπορεί να επηρεάσουν την τιμή. Όταν υπερβείτε την προθεσμία πληρωμής, θα σας ζητήσουμε πρώτα να πληρώσετε τους εκκρεμούς λογαριασμούς προτού μπορέσετε να πραγματοποιήσετε νέα παραγγελία.

Τα έξοδα αποστολής Βέλγιο
Το PBMonline.be χρησιμοποιεί τη χαμηλότερη τιμή για όλα τα προϊόντα. Παρόλα αυτά, προσπαθούμε να σας τα παραδώσουμε δωρεάν. Προς το συμφέρον του περιβάλλοντος μπορούμε μερικές φορές να αποφασίσουμε ότι μια παράδοση θα παραδοθεί λίγες μέρες αργότερα. Αυτό είναι βέβαια με αμοιβαία συμφώνηση και μόνο μετά την έγκρισή σας.  

Για παραγγελίες από την Ολλανδία ισχύει το ίδιο για παραγγελίες από το Βέλγιο.